El sector de la comunicació es llança a la utilització del Big Data

El dia 11 d’abril del 2019, es va presentar l’Outlook de Blanquerna. L’informe està dirigit per l’institut de Recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llul i compta amb el suport de l’Obra Social “La Caixa”.
Els professionals creuen que les empreses seguiran creant ocupació tot i que el ritme serà una mica inferior al de l’any passat.

Amb la implantació de Big data els nous reptes seran la creació de nous productes i serveis més adequats a les demandes dels consumidors. L’evolució econòmica, les innovacions tecnològiques i l’alteració de la competència són els elements que faràn l’evolucio de mercat.

 

ESTUDI COMPLET

 

 

16 abril, 2019|Noticies|0 Comentaris

Curs de Publicitat Programàtica Pràctica

Skiller Academy realitzarà un curs on els seus alumnes tenen la possibilitat d’aprendre amb eines i, casos reals i actuals, on professionals del sector els aniran guiant durant tot el procés d’aprenentatge.

Els càrrecs pels quals seran formats són:

 

  • Programmatic Manager
  • Programmatic Trader-
  • Programmatic Bussines Developer

 

ELS NOSTRES ASSOCIATS PODRAN GAUDEIXEN D’UN 30% DE DESCOMPTE

 

Més informació

4 abril, 2019|Noticies|0 Comentaris

CIRCULAR DE PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL EN LA JORNADA DE TREBALL, I RECORDATORI PER TREBALLADORS AUTÓNOMS

Barcelona, 1 d’abril del 2019

Recentment s’ha publicat el RD-ley 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de feina.
La citada norma que fou publicada al BOE el 12 de març, encara està pendent de la seva convalidació o derogació pel Congrés. Si no s’arriba a convalidar, la norma deixaria de tenir vigor.

Els temes tractats en la circular són:

– Registre diari de jornada
– Mesures per fomentar la feina indefinida i les  bonificacions
– Mesures de protecció social
– Treballadors autònoms

Via: Pixabay

Tota la informació (Castellà)

3 abril, 2019|Noticies|0 Comentaris

CIRCULAR DE PRINCIPALS MESURES PER GARANTIR LA IGUALTAT DEL TRACTE I D’OPORTUNITAT A LA FEINA

Barcelona,  1 d’abril de 2019

Recentment s’ha publicat la llei RD-ley 6/2019 de mesures urgent per garantia de la igualtat del tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la feina, i l’ocupació, que entra en vigor el 8 de març de 2019, menys algunes mesures que estaran en vigor l’1 abril.

La citada norma, que va ser publicada al BOE del 7 de març, encara està pendent de convalidació o derogació pel congrés. En cas de no convalidar-se, deixaria de tenir vigència.

Els principals temes tractats en la modificació són:

– Plans d’igualtat de les empreses.
– Conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones dependents.
– Permís per l’atenció del lactant.
– Permís per naixement.
– Permís per adopció, guarda amb fins d’adopció i acolliment.
– Possibilitat d’adaptació de la jornada laboral.

via: Pixabay

 

 

Text Complet (Castellà)

2 abril, 2019|Noticies|0 Comentaris