JCDECAUX ESPAÑA

Pioners en comunicació exterior. JCDecaux és l’únic pure player d’Exterior. Això suposa que tots els seus esforços estan dedicats a aquest mitjà, a millorar-lo i a marcar tendència sent pioners en la creació de nous suports, productes, formats.

Les marquesines digitals de JCDecaux són l’última revolució d’Exterior. Pantalles de 84”, les de major qualitat d’aquest format, s’han instal·lat a eixos clau de les ciutats més importants. Una aposta que continua creixent sempre sota la premissa de producte premium.

Carrer: Av. del Maresme, 20, 08918 Badalona, Barcelona

Telèfon: 933 35 71 10

www.jcdecaux.es