K·FACTOR

K·Factor uneixen a creatius, estrategs, enginyers i desenvolupadors. Un equip que pensa de manera diferent, que té perfils professionals diferents i que procedeixen d’orígens diversos.

Són K·Thinkers, experts en creativitat, estratègia i tecnologia. Apliquen el Mètode K·Factor a tots els seus projectes, una metodologia que permet optimitzar i potenciar la generació d’idees a equips multidisciplinaris que treballen junts des de l’inici, aconseguint millors resultats per les empreses i solucions innovadores i útils per les persones.

Carrer: Milanesat, 21-23 · 08017 Barcelona

Telèfon: 93 280 33 55

www.wearekfactor.com