MABA PUBLICIDAD

Agència creada el 1966, es dediquen a fer tota mena de publicitat, ja sigui anuncis en premsa en l’àmbit regional, nacional o internacional, campanyes publicitàries de tota mena, internet, mailings, radio, TV, realització de pàgines web…
Al mitjà premsa, el seu volum els permet cursar directament als diaris amb els avantatges que comporta: millor ubicació dels seus anuncis (primeres pàgines), evitar intermediaris, cost dels anuncis, rapidesa en la tramitació, entrega immediata de comprovants, poder solucionar qualsevol mena d’incidència d’una forma més efectiva i, molt important, tot això a uns preus molt competitius.

Carrer: Plaça del Doctor Ignasi Barraquer, 7, 08029 Barcelona

Telèfon: 934 39 97 10

www.mabapublicidad.com