OBB ADVERTISING & MORE

Agència de serveis integrals de publicitat i màrqueting online.

Ofereixen solucions globals, donen respostes àgils i flexibles, tenen visió i sentit creatiu, formen un equip amb els seus clients.

Són un equip professional amb experiència, àgil i flexible. Fan servir un llenguatge propi dirigit al món sencer. Apliquen l’enginy a totes les fases del procés: consultoria, estratègia i creativitat.

Serveis: Disseny i creativitat, comunicació online, publicitat i màrqueting, comunicació, premsa i RRPP

Carrer: Carrer d’Hercegovina, 19, 08006 Barcelona

Telèfon: 932 01 42 55

www.obbcom.com